At kende sin besøgelsestid

Der er noget fascinerende ved bymure og forsvarsmure. Forleden søndag besøgte jeg vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse og blev opslugt af, hvilket enormt byggeri, man kunne præstere dengang for mere end tuisnde år siden: voldgraven, volden og den fem meter høje pallisademur, der havde stået der en gang.

Read More
Asbjørn LindsøComment
Selvmorderen

Den, der vil være sin egen lykkes smed, bliver ensom blandt mennesker - den værste af ensomheder. For nogle er selvmordet smutvejen ud af denne ensomhed. Men det ændrer ikke ved, at selvmordet for de efterladte kan opleves som en egoistiske handling. Dem, der lades tilbage - særligt børn - oplever en forbrydelse begået imod dem. Den, der begår selvmord, er selvmorder.

Read More
Asbjørn LindsøComment
Forlist men ikke fortabt – om et håbested i Herning

”Vi har aldrig noget med et andet menneske at gøre uden at vi holder et stykke af dets liv i vor hånd,” lyder en af de berømte formuleringer hos den danske teolog K.E. Løgstrup.
Sociologen Bauman siger, at vi i os har en moralsk impuls, en social indignation til at tage os af den svage, men at denne moralske impuls kun aktiveres i ansigt til ansigt mødet.
Løgstrup og Baumans teori praktiseres på Café Hjørnestenen, som er et håbested for Hernings mere end 500 narkomaner. 

Read More
Asbjørn Lindsø
Folkeoplysningen skal revitaliseres

Tanker om revitalisering opstår, når man synes, samfundet udsættes for social og kulturel opløsning. Mange fornemmer en sådan opløsning i en tid, hvor vi går fra velfærdsstat til konkurrencestat. Folkeoplysningen har tidligere været med til at sikre os værdibærende overgange. Derfor skal den genopfinde sig selv – komme i førertrøjen igen i stedet for at være den pæne elev i samfundsklassen. 

Read More
Asbjørn Lindsø
Hvor hjerterne morgen vente

Hvad får vi for pengene, hvis der invisteres i sang og poesi i det danske samfund? Vi får tro, håb og kærlighed. Mister vi poesien, trues demokratiet, for et samfund uden tro, håb og kærlighed har kun pengene tilbage.

Read More
Asbjørn Lindsø
Blegdammens rose

“Jeg venter mig altid det bedste, selv om jeg på forhånd har tabt,” sagde Rosa Abrahamsen fra sygesengen på Blegdamshospitalet i København. I 1952 fik hun 26 år gammel og mor til to børn polio. 36 år gammel døde hun. Fra sin sygeseng blev hun en levende legende.

Read More