_MG_6724.JPG

Foredrag med
Erik Lindsø

Jeg har gennem årene holdt mere end 3.000 foredrag i alle tænkelig sammenhænge i det danske samfund: på skoler og uddannelsessteder, på private virksomheder og i den offentlige sektor, ved konferencer og på kurser, i oplysningsforbund og folkelige foreninger, i sognegårde og forsamlingshuse, ved familiefester og i loger. Ligesom jeg hvert år er taler ved 4. maj-arrangementer, på Grundlovsdag og Sankt Hans aften. Lejlighedsvis er gæsteprædikant i den danske folkekirke..

Overskriften for dem alle kunne være ”Livet er en gave, og en gave pakker man ud.” Med den muntre alvor giver jeg en tolkning af tilværelsen og meningen med livet.
oredragene er pakket ind i gode historier og snøret til med humorens bid.
Latter og læring hænger sammen. Ligesom forandring og fornøjelse, kreativitet og kommunikation, humor og livsmod.

På siden her finder du overblikket over mine forskellige foredrag.

 

Humor som medicin

Om livsmod, livslyst og livsglæde 
Det handler om at ændre mismod til livsmod, og jeg gør det ved at tage fra de muntre og give til de skuffede. Foredraget giver et par muntre og livsbekræftende timer, hvor lattermusklerne bliver rørt.

 

Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder

Om kunsten at være en glædesspreder
Nogle skaber glæde, hvor de går - andre når de går. De sidste har behov for, at en glædesspreder kigger forbi. Et muntert og livgivende foredrag - et mentalt kurbad.

 

Når snæversyn og smålighed
tager overhånd

Livtag med Janteloven
Jantelovens bud kender de fleste danskere bedre, end de kender Grundloven. Men lader vi Janteloven regere, så brænder vi ikke - vi brænder ud. Janteloven skrev Aksel Sandemose for at gøre om med den. Det er en forrygende historie - på samme tid dybsindig og morsom.

 

Livet er i det mindste en historie værd

Kunsten at fortælle livet
Livshistorien er livsnødvendig. Vi bruger fortællingen til at holde os oprejste i livet og til at blive klogere på os selv og hinanden. Stress opstår, når vi ikke får tid til at få vores historie med os.

 

Livsglædens nødvendighed

Om det der gør livet levende
Livsglæden er det, der gør livet levende. Livsmod er det, som man løbende får sat ind på sin glædeskonto. Foredraget sætter ind på fælleskontoen!

 

Lukket på grund af ombygning

Portræt af ungdomskulturen
Med udgangspunkt i aktuel forskning og historier samlet op undervejs tegnes et portræt af ungdomsgeneration, der siger, de har alt undtagen ordentlug voksenkontakt. 

 

En fremmed kommer til byen

Muntrer historier om det gode kulturmøde
Tankevækkende og morsomme historier om det gode kulturmøde, som det har fundet sted siden 1960'erne, og som jeg i foredraget bruger til at forklare, hvordan vi i dag bliver bedre til at leve i en flerkulturel brydningstid.

 

Skynd dig langsomt

Om at give tiden fylde
Den der kun lever i nuet, får ikke fortiden med sig, og ængstes for tiden, der kommer. Foredraget handler om de værdier, der giver tiden fylde. Det gode live kræver ikke mere tid, men god tid.

 

"Livet er ikke det værste, man har"

Benny Andersen i fortælling og sang
En lystrejse i Benny Andersens hjertevarme humor, som den kommer til udtryk i hans digte og sange. Nogle af sangene synges.

 

Til kamp mod dødbideriet

En nutidshistorie om Grundtvig
Mennesket skal oplives og begejstres. Vi kan ikke erherve faglige kompetencer, hvis vi ikke først har fået forbavselseskompetencer. Det handler om at have mod på livet.

 

Livet er svært, men matematik er sværere

En historie om Storm P. og hans livssyn
Foredraget er en rundrejse i livsglædens, smilets og den muntre alvors univers, som man møder det hos Storm P.

 

Fri skole - men fri til hvad?

Et dansk frihedsideal
Vi tror, at børn skal lære det hele i skolen. Men de skal også lære ”noget andet” – som danner dem og gør dem til borgere. Dette ”noget andet”, der skal til,  er de frie skolers unikke mulighed og største forpligtelse. Et foredrag om de frie skoler i Danmark – tradition og fornyelse. Foredraget er flere gange anvendt på friskoler og efterskoler.

 

Nytten ved unyttig viden

Folkeoplysningens kerneværdier
Foredraget redegør for folkeoplysningens hovedbegreber med et bud på folkeoplysningens rolle og placering i et samfund med svigtende tillid til politikere og folkestyre.

 

Hellere utidig ildhu end rettidig omhu

Eller: Uden originaler intet originalt
Vi kan ikke undvære de tilpas utilpassede. Af dem kan vi lære forbavselseskompetencer. Jeg hører selv til blandt dem, der sad skævt på potten, og i skolen sagde de, at jeg ikke blev til noget særligt. Men jeg snød dem! Livets skole har lært mig, at det er et dumt og ansvarsløst samfund, der kun tænker på individuel uddannelse.

 

Hellere hearthuntet end headhuntet

Hvad er livskvalitet?
En gammel visdom siger, at en rig mand ikke er en lykkelig mand, men en lykkelig mand er en rig mand. Derfor skal vi ikke blot have noget at leve af, men også noget at leve for. Foredraget handler om at opsøge det meningsfyldte skabende fremfor det ørkesløse trivielle.

 

Så selv en sten kan blomstre

Digte, der virker. Om poesiens guf-guf-ord. 
Tidligere statsminister Anker Jørgensen rejste altid rundt med en digtsamling. En gang blev han spurgt, hvad han fik ud af at læse digte. Han svarede: "Det ved jeg ikke, men de virker". Foredraget er en fortællende og morsom rundrejse i det poetiske sprogs univers.

 

Har du fortalt dit barn en historie i dag?

Fortællingens betydning for børns udvikling
Vi har så travlt med at teste vores børn for færdigheder. Men lader vi test og eksamen stå alene, svarer det til at hive en gulerod op for at se, om den gror. Der skal andet og mere til for at børn også lærer livet. Derfor skal der fortælles for dem.